วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

พีเอสไอ MBOX 20 ช่อง

จานดาวเทียมชุดงานระบบอพาร์ทเม้นต์ คอนโดนิเนียม โรงแรม ฯลฯ ดูรายการดาวเทียม จำนวน 20 ช่อง จากดาวเทียมTHAICOM 5 ไม่เสียค่าบริการรายเดือนค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน
1. RF OUT S-BAND S6, S8, S10, S13, S20, S24, S26, S30, S34, S36
2. RF OUT  UHF U21, U23, U25, U27, U34, U36, U38, U40, U42, U44
3. ความแรงสัญญาณขาออก 105 dB


อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

1. จานรับสัญญาณดาวเทียม PSI ขนาด 185 จำนวน 1 ใบ
    (สามารถเปลี่ยนหน้าจานขนาดใหญ่กว่าได้ เพิ่มเงิน)
2. LNBF X2  จำนวน 1 ตัว
3. ชุดระบบ MBOX 10 ช่อง จำนวน 2 ชุด พร้อมรีโมท 2 ตัว

 **** อุปกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ****  (อุปกรณ์ประกอบใส่ตู้ RACK เรียบร้อย พร้อมใช้งาน)


ค่าติดตั้งรวมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด+จัดทำระบบ HEADEND รวม 5,000 บาท (ไม่รวมระบบสายในอาคาร)

รับประกันการติดตั้งและบริการ 1 ปีเต็ม
ติดต่อ พงษ์พันธ์ 084-7574795http://satellitenew.blogspot.com/

พีเอสไอ MBOX 14ช่อง รับติตั้งจานดาวเทียม จานดาวเทียม จานดาวเทียม

จานดาวเทียมชุดงานระบบอพาร์ทเม้นต์ คอนโดนิเนียม โรงแรม ฯลฯ ดูรายการดาวเทียม จำนวน 14 ช่อง จากดาวเทียมTHAICOM 5  ไม่เสียค่าบริการรายเดือน

RF OUT S-BAND = S8 , S10 , S12 , S15 , S17 , S19 , S22 , S24 , S26 , S30 , S34 , S36 , S38 , S40

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
1. จานรับสัญญาณดาวเทียม PSI ขนาด 185 จำนวน 1 ใบ (สามารถเปลี่ยนหน้าจานขนาดใหญ่กว่าได้ เพิ่มเงิน)
2. LNBF X2  จำนวน 1 ตัว
3. ชุดงานระบบ PSI MBOX จำนวน 1 ชุด พร้อมรีโมท 1 ตัวค่าติดตั้งรวมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด+จัดทำระบบ HEADEND รวม 5,000 บาท (ไม่รวมระบบสายในอาคาร)

รับประกันการติดตั้งและบริการ 1 ปีเต็ม
ติดต่อ พงษ์พันธ์ 084-7574795http://satellitenew.blogspot.com/

ลีโอเทค ระบบทีวีดาวเทียม 20 ช่อง

ชุดงานระบบอพาร์ทเม้นต์ คอนโดนิเนียม โรงแรม ฯลฯ รุ่นใหม่ออกแบบมาเล็กกระทัดรัด สวยงาม ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ดูรายการดาวเทียม จำนวน 20 ช่อง จากดาวเทียมไทยคม 5/6 ไม่เสียค่าบริการรายเดือน

** ราคานี้รวมหน้าจานและ LNB แล้ว


อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
1. จานรับสัญญาณดาวเทียม IDEASAT ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ชุด
2. รีซีฟเวอร์ LEOTECH LEO-999 V1S จำนวน 20 เครื่อง พร้อมรีโมท 2 ตัว
3. LNBF แยก V-H จำนวน 1 ตัว
4. มัลติสวิทย์ 2X6 2 ตัว / มัลติสวิทย์ 2X8 1 ตัว
5. Power Pass 3 way 2 ตัว / power Pass 2 way 1 ตัว
6. COMBINER DBY-COM20 (HYBRID 105 dB)[มี OCF กรองสัญญาณแต่ละช่อง] จำนวน 1 ตัว
7. RACK LEOTECH 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้
8. ปลั๊กไฟ 12 ช่อง จำนวน 2 อัน

**รับประกัน 1 ปี

**ค่าติดตั้งรวมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด+จัดทำระบบ HEADEND รวม 5,000 บาท (ไม่รวมระบบสายในอาคาร)
ติดต่อ พงษ์พันธ์ 084-7574795http://satellitenew.blogspot.com/

ลีโอเทคระบบทีวีดาวเทียม16ช่อง

ชุดงานระบบอพาร์ทเม้นต์ คอนโดนิเนียม โรงแรม ฯลฯ รุ่นใหม่ออกแบบมาเล็กกระทัดรัด สวยงาม ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ดูรายการดาวเทียม จำนวน 16 ช่อง จากดาวเทียมไทยคม 5 ไม่เสียค่าบริการรายเดือน

** ราคานี้รวมหน้าจานและ LNB แล้ว
**


อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
1. หน้าจานดาวเทียม IDEASAT ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ใบ
2. LNB แยก V-H จำนวน 1 ตัว
3. รีซีฟเวอร์ LEOTECH LEO-999 V1S จำนวน 16 เครื่อง พร้อมรีโมท 2 ตัว
4. SPLITTER ALL PASS 6 WAY จำนวน 1 ตัว, 4 WAY จำนวน 2 ตัว
5. COMBINER DBY-COM16 (HYBRID 105 dB)[มี OCF กรองสัญญาณแต่ละช่อง] จำนวน 1 ตัว
6. RACK SLIM LEOTECH 16 ช่อง จำนวน 1 ตู้
7. ปลั๊กไฟ 12 ช่อง จำนวน 1 อัน, 7 ช่อง 1 อัน

**รับประกัน 1 ปี

**ค่าติดตั้งรวมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด+จัดทำระบบ HEADEND รวม 5,000 บาท (ไม่รวมระบบสายในอาคาร)
ติดต่อ พงษ์พันธ์ 084-7574795http://satellitenew.blogspot.com/

ลีโอเทค ระบบทีวีดาวเทียมทีวี 10 ช่องไทย รับติดตั้งจานดาวเทียม แก้ไขระบบทีวีต่างๆ

ชุดงานระบบอพาร์ทเม้นต์ คอนโดนิเนียม โรงแรม ฯลฯ รุ่นใหม่ออกแบบมาเล็กกระทัดรัด สวยงาม ทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการติดตั้ง ดูรายการดาวเทียม จำนวน 10 ช่อง จากดาวเทียมไทยคม 5 ไม่เสียค่าบริการรายเดือน

** ราคานี้รวมหน้าจานและ LNB แล้ว
**

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
1. หน้าจานดาวเทียม IDEASAT ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ใบ
2. LNB แยก V-H จำนวน 1 ตัว
3. รีซีฟเวอร์ LEOTECH LEO-999 V1S จำนวน 10 เครื่อง พร้อมรีโมท 2 ตัว
4. มัลติสวิทย์ 2x4 1 ตัว / มัลติสวิทย์ 2x6 1ตัว
5. Power Pass 2 Way 2 ตัว
5. COMBINER DBY-COM10 (HYBRID 105 dB)[มี OCF กรองสัญญาณแต่ละช่อง] จำนวน 1 ตัว
6. RACK SLIM LEOTECH 10 ช่อง จำนวน 1 ตู้
7. ปลั๊กไฟ 12 ช่อง จำนวน 1 อัน

**รับประกัน 1 ปี

 **ค่าติดตั้งรวมอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด+จัดทำระบบ HEADEND รวม 5,000 บาท (ไม่รวมระบบสายในอาคาร)
http://satellitenew.blogspot.com/

ระบบทีวีดาวเทียม 6 ช่องไทย 084-7574795 พงษ์พันธ์จานดาวเทียมชุดงานระบบอพาร์ทเม้นต์ คอนโดนิเนียม โรงแรม ฯลฯ ดูทีวีไทย จำนวน 6 ช่อง จากดาวเทียม THAICOM 5/6 ไม่เสียค่าบริการรายเดือน


อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
1. จานรับสัญญาณดาวเทียม IDEA SAT ขนาด 6 ฟุต จำนวน 1 ชุด
2. รีซีฟเวอร์ IDEA SAT ID 880 PLUS VSU จำนวน 6 เครื่อง พร้อมรีโมท 2 ตัว
3. LNBF ID 232 จำนวน 1 ตัว
4. มัลติ 2x6 IDEA SAT จำนวน 1 ตัว
5. อุปกรณ์รวมสัญญาณ COMBINER 6U COM IDEA SAT จำนวน 1 ตัว
6. BOOSTER DBY DA-120 1 ตัว
7. RACK IDEA SAT รุ่น SMATV-COMPACK พร้อมถาดวางตั้ง 6 ช่อง
8. ปลั๊กไฟ 1 ชุด

*** ค่า RF ที่ตั้งมาจากโรงงาน U21,U23,U25,U27,U34,U36

*** อุปกรณ์ประกอบใส่ RACK ให้เรียบร้อย พร้อมใช้งาน
***

ค่าติดตั้ง+จัดทำระบบ HEADEND 5,000 บาท (ไม่รวมระบบสายในอาคาร)
ติดต่อ 084-7574795 พงษ์พันธ์http://satellitenew.blogspot.com/

จานดาวเทียม IDEA SAT 1.5 รับติดตั้งจานดาวเทียม แก้ไขระบบดาวเทียมต่างๆ 084-7574795 พงษ์พันธ์

เหมาะสำหรับรับทีวีไทย ช่อง 3 5 7 9 11 TPBS, MVTV1,2,3,  FASHION TV,  ธรรมกาย, พม่า, กัมพูชา, อินเดีย, เวียดนาม และรายการอื่น ๆ รวมกว่า 100 ช่อง จากดาวเทียมไทยคม 5

อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย

1. จานดาวเทียม IDEA SAT ขนาด 150 ซ.ม. สีดำ + หมวก
2. LNB ID-900 PLUS
3. RECEIVER IDEA SAT TOP-TEN OTA (BISS KEY)
4. เสา 1.5 นิ้ว แบบตั้งพื้นและผนังได้

ค่าติดตั้ง 1,500 บาท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สินค้ารับประกัน 1 ปี

การติดตั้งจาน iDEA SAT รับทีวีไทยhttp://satellitenew.blogspot.com/